Līdz 12. jūlijam turpinās pieteikšanās maģistra studiju programmās. Vēl dažas dienas – 10. un 11. jūlijā – Latvijas Universitātes absolventi var pieteikties elektroniski www.luis.lv,  izmantojot savu studenta LUIS lietotājvārdu un paroli. Citu augstskolu beidzēji pieteikuma dokumentus var sūtīt e-pasta: inga.polaka@lu.lv, vai iesniegt tos personiski Sociālo zinātņu fakultātē, Lauvas ielā 4. Pēdējā reģistrācijas dienā 12. jūlijā, gan visiem būs jāierodas klātienē, līdzi ņemot izglītību un personu apliecinošus dokumentus un kvīti par reģistrācijas maksas veikšanu.  Šajā dienā tiks reģistrēti tikai līdz plkst.16.00 saņemtie e-pasta pieteikumi.

Sociālo zinātņu fakultāte šogad uzņem maģistra studentus piecās klātienes studiju programmās:

  • Bibliotēkzinātnē un informācijā, kas ir vienīgā akreditētā savas nozares maģistra līmeņa studiju programma Latvijā. Šeit studējot, tu izkopsi spējas organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju. Studiju programma piedāvā plašu un daudzveidīgu bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes disciplīnu spektru. Pēc šīs programmas absolvēšanas Tu būsi tas, kurš pratīs atrast, sakārtot un īstajā brīdī piegādāt visnepieciešamāko informāciju.
  • Komunikācijas zinātnē. Studiju laikā tu iegūsi padziļinātas zināšanas komunikācijas zinātnes pamatnostādnēs, korporatīvajā komunikācijā, reklāmā un žurnālistikā, kā arī zinātniski pētnieciskajā darbā un metodoloģijā. Šeit iegūtās zināšanas noderēs gan praktiskajā darbā medijos, pārvaldē un uzņēmumos, gan akadēmiskā darbā un pētniecībā.
  • Diplomātijā. Šeit tu apgūsi pilna spektra diplomātijas, ārpolitikas un starptautiskās politikas studijas. Studiju kursos aplūkotie temati sniedzas no diplomātiskā protokola līdz pat starptautisko attiecību teorijām, no tradicionālās diplomātijas līdz publiskajai diplomātijai, no lielvaru ārpolitikas līdz mazu valstu ārpolitikai, no daudzpusējās diplomātijas līdz nacionālajai drošībai, no diplomātijas vēstures līdz mūsdienu diplomātijas aktualitātēm, no ASV ārpolitikas līdz Latvijas ārpolitikai.
  • Politikas zinātnē. Šī programma sniegs tev padziļinātas zināšanas par politikas veidošanas procesu nacionālajās un starptautiskajās institūcijās un pilnveidos šim procesam nepieciešamās prasmes un iemaņas.
  • Socioloģijā. Maģistra studijas ļaus tev izprast un analizēt aktuālus mūsdienu dzīves jautājumus - par ilgtspējīgu attīstību, starptautisko migrāciju, sociālo politiku, kā arī apgūt patērētāju uzvedības un tirgus pētījumu  metodes un iepazīties ar nozares profesionāļu pieredzi.

Ja tev ir LU iegūts bakalaura grāds nozarē, ko esi izvēlējies studēt maģistratūrā, tad  iestājpārrunās vari nepiedalīties. Komisija vērtēs tavas sekmes bakalauru studiju laikā. Visus pārējos 15. vai 16. jūlijā gaidām uz iestājpārrunām, kuru laikā komisija gribēs noskaidrot, cik brīvi tu orientējies izvēlētajā studiju nozarē, un, kāds varētu būt tavs maģistra darba temats. Precīzāka info par iestājpārbaudījumu laikiem. Lai palīdzētu sagatavoties iestājpārrunām, studiju programmu direktori ir sagatavojuši galvenos pārrunu tematus:

  • studiju programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" pretendentiem vajadzētu padomāt, kāds būs maģistra darba temats vai vismaz pētniecības virziens. Jautāsim arī par motivāciju studēt – kāpēc izvēlēta šī programma, vai būs iespējams apvienot studijas ar darbu.
  • “Komunikācijas zinātnes” studiju programmas pārrunu tēmas būs: pretendenta bakalaura darba izstrādes pieredze un rezultāti, izvēlēto studiju mērķis, motivācija un maģistra darba ieceres, kā arī komunikācijas jomas un publiskās telpas aktualitātes.
  • Maģistra studiju programmas “Diplomātija” iestājpārbaudījumu veidos trīs tēmu loki: Pārrunu pirmajā daļā tiks apspriesta pretendenta izstrādātā bakalaura darba tēma un ar to saistītie secinājumi.  Otrajā daļā – pārbaudītas zināšanas par starptautisko attiecību un diplomātijas teorētiskajiem un aktuālajiem jautājumiem (starptautisko attiecību teoriju aktualitātes; starptautisko attiecību prakses aktualitātes; diplomātijas būtība, uzdevumi un transformācija).  Savukārt trešajā daļā  –  pārrunātas pretendenta ieceres saistībā ar tēmu, par kuru varētu tikt rakstīts maģistra darbs.  
  • “Politikas zinātnes” studiju programmas iestājpārbaudījumu laikā tiks noskaidrotas topošā studenta zināšanas politikas jautājumos, zinātniskās intereses un studiju mērķis, kā arī maģistra darba ieceres.
  • studiju programmas "Socioloģija" iestājpārrunās komisija vēlēsies uzzināt pretendenta izvēlēto studiju mērķi, noskaidrot topošā studenta zinātniskās intereses, specializāciju un zinātniskā darba virziena izvēli (iespējamo maģistra darba tēmu).

Iestājpārbaudījumu rezultāti (tai skaitā pretendentiem, kas tiek vērtēti pēc sekmēm bakalauru studijās) būs zināmi nākamajā dienā pēc iestājpārunām, attiecīgi 16. vai 17. jūlijā.

Vēlam veiksmi visiem pretendentiem un ceram uz tikšanos studentu pulkā septembrī!

Dalīties