Šī gada 26.-29. jūnijā Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošais pētnieks Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš piedalījās CBSE (Conference on Baltic Studies in Europe) konferencē Gdaņskā, Polijā. Starptautiskās konferences tēma bija Baltijas jūras reģiona solidaritāte, un sekcijas tika organizētas Eiropas Solidaritātes centrā un Gdaņskas universitātē.

Vadošais pētnieks Didzis Kļaviņš konferencē uzstājās ar priekšlasījumu par diplomātijas transformāciju Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (Comparative Research on Foreign Ministries in the Baltic and Nordic Countries), kā arī vadīja sekciju “Social and National Values and Identities”. Kā norāda Didzis, tad liela interese bija par diplomātijas pārmaiņas dažādajiem aspektiem ārlietu ministrijās un īstenotajiem diplomātijas veidiem aplūkotajās valstīs (piem., diasporas diplomātiju, inovācijas un digitālo diplomātiju). CBSE konferencē Didzis arī ieskicēja galvenās atziņas no intervijām ar augsta ranga diplomātiem un ārpolitikas ekspertiem, kā arī sasniegumus inovāciju un mākslīga intelekta izmantošanā.

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082; pētniecības pieteikuma vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos, kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.

Dalīties