Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) līdz 15. augustam pagarina pieteikšanos starptautiskai zinātniskai konferencei “Riga Readings in Social Sciences (RRSS) 2019”. Konferences tēma šajā rudenī būs “15 Years After the Great Enlargement – What is EU for?” Tā norisināsies š. g. 14. – 15. novembrī LU SZF telpās, Lauvas ielā 4, Rīgā.

Konferencē piedalīties aicināti pārstāvji no politikas zinātnes, socioloģijas, komunikācijas zinātnes, informācijas un bibliotēkzinātnes, kā arī starpdisciplināriem pētniecības virzieniem (reģionālā attīstība, tautas attīstība, atmiņas studijas, dzimtes studijas, sociālā antropoloģija u.c.).

Konferences pieteikumā jāiekļauj:

  • Dalībnieka vārds, uzvārds, institucionālā piederība, amats un e-pasta adrese;
  • Abstrakta nosaukums;
  • Atslēgvārdi (līdz 5);
  • 200-400 vārdu garš apraksts angļu valodā;
  • Īsa autora biogrāfija angļu valodā.

Pieteikums jāiesniedz, rakstot uz rrss@lu.lv līdz š.g. 15. augustam.

Jautājumu gadījumā sazināties ar SPPI zinātnisko sekretāri Eviju Začu: evija.zaca@lu.lv

Dalības maksa: 90 EUR.

Darba valoda: angļu.

Izvērstāku informāciju par konferenci skatīt: www.rrss.lu.lv.

LU SZF SPPI dibināts 2004. gadā ar mērķi attīstīt Latvijas sociālo zinātņu potenciālu, veicināt Latvijas zinātnieku sadarbību Latvijas un starptautiskajā mērogā, un kalpot sabiedrībai tās problēmu analīzē un attīstības prognozēšanā, sekmēt zinātnē pamatotas pārmaiņas Latvijas sociālajos un politiskajos procesos. Institūtā strādā vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti direktores prof. Aijas Zobenas vadībā.

 

 

Dalīties