Šī gada 12. jūlijā Čengdu notika Piektā ikgadējā Sičuaņas universitātes un Varšavas universitātes organizētā ekspertu apaļā galda diskusija “Simpozijs par attiecībām starp Ķīnu, Poliju un Austrumeiropas valstīm jaunajā ērā”. Tajā piedalījās arī LU Politikas zinātnes nodaļas pasniedzēja Sigita Struberga. Viņa pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar prezentāciju par publiskās diplomātijas piedāvātajām iespējām starpvalstu sadarbībā. 

Pasākumu apmeklēja ne tikai pētnieki no Ķīnas un Eiropas, bet arī valsts pārvaldes amatpersonas, vēstniecību pārstāvji un pašpārvaldes vadošie darbinieki. Tas ļāva teorētiskās zināšanas skatīt rīcībpolitikas kontekstā un apspriest risinājumus starpvalstu sadarbībai dažādos sektoros, sākot no enerģētikas līdz pat kultūras apmaiņas modeļiem.

Pasniedzēja Sigita Struberga vizītes laikā sniedza arī atklātu lekciju par Baltijas valstu un Ķīnas Tautas Republikas politisko un ekonomisko attiecību aktuālajiem jautājumiem Sičuaņas universitātes un citu valstu studentiem, kas tobrīd piedalījās universitātes organizētajā vasaras skolā. 

Dalīties