Š.g. 12. septembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē 210. auditorijā INESE ĀBOLIŅA aizstāvēs promocijas darbu “Suspensīvā veto prakse pārvaldībā Latvijā (1993‒2018)” doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai.

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19).

Laipni aicināti visi interesenti!

 

Dalīties