No 12. līdz 16. augustam Latvijas Universitāte (LU) pieņem pieteikumus doktorantūras studijām.

Doktora studijas ir iespēja apliecināt savas spējas zinātniskajā darbībā, paplašināt redzesloku izvēlētajā nozarē un analizēt pasaulē notiekošo no zinātnes viedokļa.  

Pieteikumu iesniegšana doktorantūrā notiek LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem nepieciešamie dokumenti, kā arī jāsamaksā pieteikšanās maksa 30 eiro.

Pēc pieteikumu iesniegšanas topošie doktoranti tiks uzaicināti uz pārrunām. 

30.08. plkst. 13.00 Sociālo zinātņu fakultātes  (SZF) 323. telpā gaidīsim politikas zinātnes topošos doktorantus.

2.09. plkst. 15.00 SZF 309. telpā notiks pārrunas socioloģijas doktorantiem

3.09. plkst. 16.00 SZF 422.telpā uz pārrunām aicināti komunikācijas zinātnes doktoranti.

Informāciju par uzņemšanas prasībām un kritērijiem skatīt šeit.

Pārrunu rezultāti tiks paziņoti LU SZF līdz 20. septembrim.

Savukārt reģistrēšanās studijām notiks Studiju departamentā, Raiņa bulvārī 19, 114. telpā no 23. septembrim līdz 26. septembrim.

Studijas doktorantūras studentiem sākas oktobrī.

 

Dalīties