Studiju uzsākšana ikviena pirmkursnieka dzīvē ir ļoti nozīmīgs brīdis, kas ienes daudz dažādas pārmaiņas. Labi, ja kāds šādā reizē sniedz atbalstu un atbild uz neskaidriem jautājumiem. Jau vairākus gadus Latvijas Universitātē (LU) darbojas mentoru sistēma – tajā vecāko kursu studenti brīvprātīgi kļūst par pirmkursnieku palīgiem un balstiem, ļaujot ātrāk iejusties studiju vidē.

Mentoru sistēma strādā uz brīvprātības principiem. Par mentoru var kļūt ikviens pilna laika LU students, kurš vēlas sniegt padomus un palīdzību jaunienācējiem visos ar Universitāti saistītajos jautājumos. Savukārt mentoru var izvēlēties ikviens pirmkursnieks, kurš vēlas savu studiju sākumā gūt atbalstu no zinoša un pieredzējuša studenta. Mentoru sistēmai izveidota centralizēta mājaslapa, kas darbojas līdzīgi mobilajai lietotnei Tinder. Mentori un pirmkursnieki var sastapt viens otru virtuālajā vidē https://mentors.lu.lv/ .

 Mentori – liels atbalsts un laba iespēja dalīties pieredzē.

Kāpēc izvēlēties mentoru?   

Mentors būs Tavs pirmais draugs universitātē, kas ir izgājis caur tām grūtībām, kas Tev ir tikai priekšā, un palīdzēs arī Tev tikt tām cauri. Neesi rīdzinieks un nezini kā ir ar kojām vai dzīvokļa īri, streso par vidussemestra pārbaudījumiem, baidies no sesijas? Tavs mentors būs tas, kas Tev palīdzēs rast risinājumus problēmām un mazinās stresu jaunajā universitātes vidē.

Kāpēc kļūt par mentoru?

LU Studentu padome mentoriem piedāvā dažādus bonusus un priekšrocības, piemēram, iespēju apmeklēt īpaši mentoriem organizētus seminārus, apgūt C daļas kursu psiholoģijā, pēc pirmā mentorēšanas semestra apgūt jebkuru studiju kursu bez papildu samaksas, turklāt bonusu saraksts arvien tiek papildināts.

Atliek novēlēt jaukas tikšanās un vieglas studijas!

Dalīties