LU Sociālo zinātņu fakultātes un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošais pētnieks Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš pirms un pēc dalības IPSA-AISP konferencē Nagasaki universitātē (10.-11. augusts) tikās ar vairākiem ārpolitikas ekspertiem. Pirms konferences D.Kļaviņš tikās ar Kitakiušu universitātes asociēto profesoru Rio Nakai (Ryo Nakai) un Nagasaki universitātes asociēto profesoru Radomiru Kompelu (Radomir Compel), lai iepazīstinātu ar savu pētījumu un pārrunātu sadarbības iespējas. Savukārt Tokijā Didzis tikās ar Latvijas vēstnieci Daci Treiju-Masī un Tokijas rīcībpolitikas pētniecības fonda (The Tokyo Foundation for Policy Research) Līderības programmas vadītāju Tomoko Jamadu (Tomoko Yamada). Tikšanās laikā SPPI vadošais pētnieks iepazīstināja ar projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” un darbu pie zinātniskajiem rakstiem, kā arī dalījās ar atziņām no intervijām ar augsta ranga diplomātiem un ārpolitikas ekspertiem Baltijas un Ziemeļvalstīs. Sarunā ar Tokijas rīcībpolitikas pētniecības fonda pārstāvi Didzis vienojās, ka daļu no galvenajām atziņas no pašreizējā pētījumu par inovāciju un digitālās diplomātijas izmantošanu Baltijas un Ziemeļvalstīs publicēs fonda izdotajā žurnālā.

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082; pētniecības pieteikuma vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos, kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.

Dalīties