Noslēgumam tuvojas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās atmiņas pētniecības centra veiktais apjomīgais pētījums “Latviešu leģionārs Latvijā: kolektīvā biogrāfija”, kas top valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekta “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” ietvaros. Grāmatas formātā tas iznāks jau šogad.

 

Pētījuma autori ir komunikācijas zinātnes maģistri Laura Ardava, Didzis Bērziņš, Kristiāna Kirša un Gita Siliņa un vēstures doktori Uldis Neiburgs, Vita Zelče un Kaspars Zellis. Šī kolektīvā monogrāfija piedāvās saistošu vēstījumu par latviešu leģionāriem Latvijā kā lielu sociālo grupu. Līdz ar karu un atgriešanos no gūsta šo cilvēku dzīves nebeidzās, priekšā bija vēl liela vai pat lielākā dzīves daļa. Taču dzīve noritēja padomju Latvija – okupētā zemē, kur pretinieka armijā karojušie cilvēkiem (nevērtējot – kā viņi nonāca vācu armijā) bija otršķirīga, diskriminēta vai potenciāli diskriminējama cilvēka statuss. Turklāt tas ietekmēja arī viņu ģimenes locekļus.

 

Pētījums veidots vēsturiskās socioloģijas griezumā. Tas piedāvā leģionāru un bijušo leģionāru kolektīvo portretu. Grāmatā tiek sniegts ieskats gan cilvēku nokļūšanā leģionā un karošanā tā rindās. Taču galvenā vērība veltīta padomju periodam un laikam pēc Latvijas valstiskuma atgūšanas. Pētījums veikts, izmantojot arhīvu, preses, memuāru materiālu, kā arī mutvārdu intervijas un anketas. Pēdējo gadu laikā tika anketēti bijušie leģionāri un viņu piederīgi, tā izzinot viņu unikālo dzīves pieredzi. Anketēšana tiks noslēgta šā gada martā.

 

Monogrāfijā iztirzāta arī leģionāru reprezentācija medijos un kultūrā. Analizēta arī komemoratīvā tradīcija, leģiona piemiņas dienas 16. martā un tās rezonanse Latvijā un ārpus tās. Grāmatas uzdevums ir iepazīstināt ar skarbu, neviennozīmīgu Latvijas pagātnes lappusi.

 

Latviešu leģiona piemiņas dienas problemātika jau aplūkota grāmatā “Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs” (2011).

 

Ieskatu grāmatā “Latviešu leģionārs Latvijā: kolektīvā biogrāfija” sniedz pagājušā gada 13. martā LU Mazajā aulā notikusī lekcija. Tās video šeit: www.youtube.com/watch

 

 

 

Dalīties