Konkursā uz akadēmiskajiem amatiem Sociālo zinātņu fakultātē pieteikušies šādi pretendenti:

Docents socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē, socioloģijas teorijas un vēstures apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā (0,5 slodze) – viens pretendents Dr.sc.soc. Renārs Felcis;

Docents (bez zinātniskā grāda)  socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē, sociālās politikas un sociālā darba organizācijas apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā  (1 vieta, 0,5 slodze) – viens pretendents  Mg. soc. Ieva Ozola;

Vadošais pētnieks politikas zinātnes nozarē, salīdzinošās politikas apakšnozarē, Sociālo un politisko pētījumu institūtā (1 vieta,  0,5 slodze) – viens pretendents Dr.polit. Daunis Auers;

Vadošais pētnieks plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē, Sociālo un politisko pētījumu institūtā (1 vieta, 0,5 slodze) – viens pretendents Dr.sc.soc. Marita Zitmane;

Pētnieks (Dr.) socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē, lauku socioloģijas apakšnozarē, Sociālo un politisko pētījumu institūtā (1 vieta, 0,5 slodze)  – viens pretendents Dr.sc.soc. Renārs Felcis;

Zinātniskais asistents politikas zinātnes nozarē, starptautiskās politikas apakšnozarē, Sociālo un politisko pētījumu institūtā (1 vieta, 0,5 slodze) – nav  neviens pretendents;

Zinātniskais asistents politikas zinātnes nozarē, salīdzinošās politikas apakšnozarē, Sociālo un politisko pētījumu institūtā (1 vieta, 0,5 slodze) – pieteicies viens pretendents Mg.soc. zin. Anete Skrastiņa.

Dalīties