11. decembrī plkst 10.30, atsaucoties uz Starptautisko genocīda nozieguma upuru piemiņas un šī nozieguma novēršanas dienu, LU Sociālo zinātņu fakultātes J.Berlina auditorijā notiks Taners Aksams (Taner Akçam) un Šiobanas Nešas-Maršalas (Siobhan Nash-Marshall) vieslekcija "Armēņu genocīda pierādījumi un tā nolieguma cēloņi", kam sekos diskusija. Pasākumu vadīs Dr. Didzis Kļaviņš.

Vēsturnieks Taners Aksam un filozofijas profesore Šiobana Neša-Maršala runās par Armēņu genocīda īpašajām iezīmēm un Turcijas valdību ilgstošajiem centieniem noliegt tā vēsturiskumu un slēpt ap to esošos dokumentāros pierādījumus. Profesors Taners Akçam savā jaunākajā grāmatā “Killing Orders” sniedz būtisku skaidrojumu armēņu genocīda gadījumā izplūdušajām robežām starp faktiem un patiesību, izgaismojot gan Turcijas valdības paslēptos vai iznīcinātos dokumentus, kas satur slepkavības rīkojumus, gan pierādot šo rīkojumu autentiskumu.

Siobana Neša-Maršala savā priekšlasījumā pievērsīsies genocīda noliegšanas skaidrojumam, aplūkojot noliegumu kā būtisku genocīda akta sastāvdaļu. Viņa arī ieskicēs genocīda ideoloģiskās saknes.

Vairāk informācijas par vieslektoriem skatīt ŠEIT.

Uz lekciju un diskusiju aicināti visi interesenti.

 

Dalīties