Š.g. 29. novembrī LR Ārlietu ministrijā tika atklāta monogrāfija “Latvijas Eiropas ceļš: 15<30<100”. Izdevuma satura tapšanā līdzās citiem autoriem piedalījušies Politikas zinātnes nodaļas mācībspēki – prof. Žaneta Ozoliņa, asoc. prof. Ivars Ījabs un asoc. prof. Daunis Auers.

Izdevumā ir apskatītas politiskās un sociālekonomiskās pārmaiņas Latvijā pēc tās iestāšanas Eiropas Savienībā, kā arī tālāko pārmaiņu perspektīvas; Eiropas Savienības transformācija un Latvijas loma ES lēmumu pieņemšanā; mūsu valsts pieredze un perspektīvas Eiropas Savienības pētniecībā un inovācijās, kā arī citi politiski un sociāli ekonomiski nozīmīgi aspekti.

Monogrāfiju izdevis Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētniecības institūtu un Latvijas Politologu biedrību. Izdevuma publicēšanu atbalsta Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instruments.

Dalīties