Š.g. 27. novembrī LU SZF Politikas zinātnes nodaļā notika starptautiska studentu konference – “Viedā sadarbība: inovatīvu modeļu un metožu meklējumi”. Konference uzskatāma par finālu studentu eseju konkursam. Tajā piedalījās sešu valstu – Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Ķīnas, Tanzānijas un Vācijas – pārstāvji, kas mēģināja rast jaunus risinājumus starpvalstu sadarbībai un ilgspējīgai attīstībai, izmantojot dažādu zinātnes nozaru piedāvātos redzējumus.

Konferenci organizēja LU SZF Politikas zinātnes nodaļas Latvijas - Ķīnas akadēmiskās sadarbības centrs. Šāds pasākums rudens semestrī kļuvis par tradīciju, ar kuras starpniecību tiek veicināta studentu praktisko iemaņu un inovatīva redzējumu stiprināšana, kā arī studiju internacionalizācija. 

Dalīties