Š.g. 28. novembrī LU SZF Politikas zinātnes nodaļā notika starptautisks akadēmisks simpozijs – “Viedu pārvaldību viedām pilsētām meklējot” (“Seeking Smart Governance for Smart Cities”). Tas pulcēja akadēmiķus un praktiķus no vairākām pasaules valstīm- Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ķīnas, Ukrainas, Tanzānijas, Vācijas, Dānijas, Polijas. Simpozija mērķis bija apspriest viedus risinājumus urbānai attīstībai un pārvaldībai, kā arī iebināt jaunus akadēmiskās sadarbības mehānismus pārvaldības jomā.

Simpoziju organizēja LU SZF Politikas zinātnes nodaļas Latvijas - Ķīnas akadēmiskās sadarbības centrs. Šāds pasākums rudens semestrī kļuvis par tradīciju, ar kura starpniecību tiek veicināta zināšanu un pieredzes apmaiņa, mobilitāte un studiju internacionalizācija. 

Dalīties