Gatavojoties jaunajam mācību semestrim, programmu direktori pieņems studentus sekojošos laikos:

Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas direktore docente Zane Radzobe ceturtdien, 30. janvārī plkst. 11.00 – 13.00

Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas direktore asoc.prof. Baiba Holma otrdien, 28. janvārī pkst.11.00 – 12.30

Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas direktors asoc.prof. Toms Rostoks pirmdien, 27. janvārī plkst. 10.00 – 12.00

Socioloģijas bakalaura studiju programmas direktore prof. Aija Zobena ceturtdien, 30. janvārī plkst. 11.00 – 13.00

Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas direktore doc. Daina Pakalna otrdien, 28. janvārī plkst. 14.30 – 16.00

Diplomātijas maģistra studiju programmas direktors asoc.prof. Toms Rostoks pirmdien, 27. janvārī plkst. 10.00 – 12.00

Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas direktore prof. Vita Zelče otrdien, 28. janvārī plkst. 17.00 – 18.00. Vēlams iepriekš pieteikties e-pasta sarakstē (vita.zelce@lu.lv), vēstot par konsultācijas tēmu.

Politikas zinātnes maģistra studiju programmas direktors prof. Jānis Ikstens otrdien, 28.janvārī plkst. 16.00 – 18.00

Socioloģijas maģistra studiju programmas direktore asoc.prof. Baiba Bela ceturtdien, 30. janvārī plkst. 15.00 – 16.00 vai individuāli vienojoties par citu laiku.

Sociālā darba studiju programmas direktore asoc.prof. Līga Rasnača trešdien, 29.janvārī plkst. 15.30 – 17.00

 

Dalīties