Š.g. no 2. aprīļa līdz 28.maijam katru ceturtdienu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte aicina apgūt tālākizglītības kursu “Līderība un literatūra: organizāciju uzvedības izpēte”. Kursa autors un pasniedzējs ir ASV viesprofesors, pazīstamais latviešu izcelsmes amerikāņu bibliotekārs un vadības speciālists Džons Lubāns (John Lubans).

Kursa apguves pamatā tiks izmantota Džona Lubāna grāmata "Fables for Leaders", kā arī citas fabulas un citu literatūras žanru darbi.  Tālākizglītības kursa mērķis ir parādīt, kā literatūra, īpaši fabulu žanrs, palīdz izprast pārvaldības, līderības un organizācijas jēdzienus. Nodarbību laikā tiks apgūti komandas un komandu darba jēdzieni, grupu dinamika, pašvadīšana, līderība un efektīva sekošana. Līdztekus lekcijām notiks diskusijas, filmu skatīšanās un literatūras lasīšana un analizēšana.

Tālākizglībības kurss notiks katru ceturtdienu no 2. aprīļa līdz 28.maijam, no plkst. 12.30 līdz 16.00 (kopā 32 stundas, 2 kp).

Kursa apguve – bez maksas.

Darba valoda – angļu  

Pēc sekmīgas kursa apguves, tiks izsniegta LU apliecība.

Pieteikties kursiem var līdz 15.martam, rakstot uz e-pastu: baiba.holma@lu.lv un norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi.

Vairāk par kursu saturu lasi ŠEIT.

Dalīties