11.martā plkst.11.00 Koka Rīga, Krāsotāju iela 12, Sabiedrības integrācijas fonds kopā ar partneriem aicina uz informatīvās kampaņas “Atvērtība ir vērtība” atklāšanas pasākumu.

Šī gada fokusā būs dzimumu līdztiesības problēmjautājumi izglītībā, darba tirgū un ģimenes dzīvē. Lai veidotu iekļaujošu sabiedrību un stiprinātu izpratni par līdztiesību, kā arī dažādiem diskriminācijas riskiem, visa gada garumā tiks īstenotas daudzveidīgas aktivitātes, iesaistot darba devējus, jauniešus un Latvijas sabiedrību kopumā. Kā viena no dzimumu līdztiesības kampaņas vēstnesēm aicināta līdzdarboties Komunikācijas studiju nodaļas docente Marita Zitmene, kuras pētniecisko interešu lokā ir dzimtes studijas.

Latvija dzimumu līdztiesības jomā pēdējos gados piedzīvo pozitīvu izaugsmi, Eiropas dzimumu līdztiesības indeksā ierindojoties 18. vietā. Tomēr ikdienā – gan darba, gan ģimenes dzīvē – joprojām saskaramies ar situācijām, kas iezīmē gan tiešu, gan bieži vien arī neapzinātu personu diskrimināciju dzimuma dēļ.

Atklāšanas pasākumā organizatori iepazīstinās ar aktuālajiem rādītājiem dzimumu līdztiesības jomā Latvijā un kampaņā plānotajām aktivitātēm. Apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties kampaņas sociālajā eksperimentā, kurā vērtēs sabiedrības atvērtību pret stereotipiem apvītām profesijām. Eksperti, darba devēji un NVO pārstāvji klātienes diskusijā centīsies definēt galvenos izaicinājumus dzimumu līdztiesības veicināšanai.

Pasākumā piedalīties aicināti:

  • Ingus Alliks, Labklājības ministrijas valsts sekretārs;
  • Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore;
  • Marita Zitmane, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docente;
  • Agnese Lāce, “Providus” pētniece;
  • Kaspars Zālītis, Latvijas Dažādības hartas koordinators;
  • Biedrības "Tēvi" pārstāvji;
  • Pētījumu grupas “Fontes" pārstāvji.

Tāpat pasākuma norises vietā būs iespēja aplūkot mākslinieces Zanes Veldres veidoto kampaņas ilustrāciju izstādi.

Dalīties