Š.g.  9. aprīlī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē 210. auditorijā Juris Kanels aizstāvēs promocijas darbu Iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz transporta rīcībpolitikas attīstību Latvijas Republikā” doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai.

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai tiešsaistē SZF mājas lapā.

Laipni aicināti visi interesenti!

Dalīties