LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja un kinozinātnieka Viktora Freiberga grāmatai “Kinomāna slimības vēsture” piešķirta Dzintara Soduma balva par novatorismu literatūrā 2020. gadā.

"Neatceros citu tekstu, kurš tik pārliecinoši, taustāmi paradītu: cilvēku radīta māksla, šajā gadījumā kinomāksla, kļuvusi jau par "otro dabu", par mūsu būtnes, mūsu pašu neatņemamo daļu. Freiberga grāmata ideāli atbilst Soduma balvas priekšnoteikumiem. Tās novitātes iet tik tālu, ka šis darbs, šķiet, neietilpst nevienā pazīstama žanra rāmjos. (Bez visa cita šeit mēs atrodam veselu smalku asociāciju skolu). Autora personīgā drāma, cik tas neliktos savādi, neatstāj drūmu iespaidu, – visu pārspēj talanta radošais spēks. Atzīmēšu vēl, ka grāmatā nav nekā no provinciālas pazemības, ar kuru nereti grēko latvieši. Viktors Freibergs absolūti brīvi jūtas pasaules mākslas plašumos,” spilgti grāmatu raksturo viens no žūrijas dalībniekiem, rakstnieks Roalds Dobrovenskis, kā publicēts Diena.lv.

Dzintara Soduma balva ir izcilā latviešu rakstnieka un tulkotāja Soduma piemiņai veltīta Ikšķiles novada pašvaldības atzinība Latvijas rakstniekam par novatorismu dzejā, prozā, dramaturģijā vai tulkotājam par literatūras tulkojumu latviešu valodā.

2020. gadā Soduma balvai tika pieteiktas Latvijas prestižāko apgādu 35 autoru grāmatas.

Dalīties