14. maijā LU Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padome atklātā sēdē Jurim Kanelam  piešķīrusi zinātnisko doktora grādu politikas zinātnes nozarē, pārvaldes un administrācijas apakšnozarē par promocijas darbu “Iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz transporta rīcībpolitikas attīstību Latvijas Republikā”.

Balsošanas rezultāti: PAR  – 7, PRET – 0, ATTURAS – 0.

Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem promocijas padomes sēde notika klātienē un tiešsaistes videokonferences formātā  "MS Teams" platformā.

Dalīties