Pēc intensīvām diskusijām starp fakultātes mācībspēkiem un studējošo pašpārvaldi, kā arī ņemot vērā divas studējošo aptaujas, LU Sociālo zinātņu fakultātē pieņemts lēmums pāriet uz attālināto studiju procesu, sākot no 12. oktobra. 

Saskaņā ar programmu direktoru priekšlikumiem daži lekciju kursi, kuru īstenošanai kategoriski nepieciešama SZF infrastruktūra, tiks docēti klātienē, ņemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus.

Lai mazinātu saslimšanas risku, ierodoties uz klātienes lekcijām, studentus stingri aicinām arī fakultātes telpās uzturēties, uzvelkot personīgo sejas masku.

Šobrīd fakultātes bibliotēka turpina strādāt līdzšinējā režīmā.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un normatīvo bāzi, kas regulē studiju procesu COVID-19 apstākļos, šāda kārtība būs spēkā vismaz līdz novembra beigām. Par tās pagarinājumu būs iespējams spriest novembra vidū, ņemot vērā Ministru kabineta lēmumus.

 

 

Dalīties