Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) vēlēšanās ir noslēgušās, un akadēmiskajos amatos uz sešiem vai četriem gadiem ievēlēti kopumā septiņi amatu kandidāti.

Komunikācijas studiju nodaļas docenta amatā, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē uz sešiem gadiem ievēlēta Dr.art. Zane Radzobe.

SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta direktora amatā un četriem gadiem ievēlēta  Dr.sc.soc. Aija Zobena.

SZF Sociālo un politisko pētījumu institūtā uz sešiem gadiem ievēlēti: 

- vadošā pētnieka amatā socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē, politikas socioloģijas apakšnozarē ievēlēts Dr.sc.soc. Jurijs Ņikišins;  

- pētnieka (Dr.) amatā plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē  ievēlēta Dr.sc.comm. Klinta Ločmele;  

- zinātniskā asistenta amatā socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē, lietišķās socioloģijas apakšnozarē ievēlēta Mg. Kristiāna Diāna Bebre

- zinātniskā asistenta amatā socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē, lietišķās socioloģijas apakšnozarē ievēlēta Mg. Weronika Bronislawa Felcis;  

- zinātniskā asistenta amatā  socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē, politikas socioloģijas apakšnozarē ievēlēta  Mg. Ieva Strode

Pamats: SZF Domes 01.12.2020. lēmumi.

Dalīties