26. martā plkst. 10:00 tiešsaistē Zoom platformā un Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Facebook kontā noritēja LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sesijā „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo resursu ilgtspējīga pārvaldība”, kurā LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) pētnieku komanda iepazīstināja ar aktuālajiem pētījumiem LZP finansētajā projektā „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība”.

Konferences sesijā „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo resursu ilgtspējīga pārvaldība” LU SZF SPPI pētnieku komanda stāstīja un diskutēja par kopīgo resursu ilgtspējīgas pārvaldības konceptuālajiem un metodoloģiskajiem jautājumiem, kā arī izvērsti iepazīstināja ar veiktajām empīriskajām iestrādēm kopīgo resursu ilgtspējīgas pārvaldības jautājumos Latvijas reģionos.

Īsi par projektu „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība”. Projekta galvenais mērķis ir izzināt pastāvošās kopīgo dabas resursu pārvaldības prakses un līdzveidot izpratni un atbildi turpinošam vides sabrukumam, kas rada pieaugošu ietekmi uz sociālo un ekonomisko realitāti Latvijas reģionos.

Projektā tiks turpināti līdzšinējie pētījumi:

1. Par dabas resursu pārvaldības tapšanas gadījumiem;

2. Par iedzīvotāju attieksmēm un gatavību iesaistīties ilgtspējīgā resursu pārvaldībā;

3. Par cilvēku attieksmēm un uzvedību vides krīzes laikā;

4. Par pašorganizēšanās un kolektīvās rīcības faktoriem;

5. Līdzdalības pētījumi un pētnieku daudzveidīgu lomu izzināšana, lai panāktu priekšrocības sociālajās pārmaiņās vides sabrukuma laikā.

Projektā paredzēts veikt socioloģiskos pētījumus ar primārām un sekundārām datu ieguves un analīzes metodēm, kā arī izmantot līdzdalības pētījumu pieeju.

Sesiju vadīja LU SZF SPPI pētnieki Renārs Felcis un Elgars Felcis.

Ar konferences sesijas „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo resursu ilgtspējīga pārvaldība” programmu var iepazīties: ŠEIT

 

Dalīties