Foto: Cpmconsulting.eu

2021. gada 7. maijā  plkst. 15.00 LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Ivo Rollis aizstāvēs promocijas darbu “Izpildvaras politikas koordinācijas mehānismu eiropeizācija: Igaunijas, Latvijas un Slovēnijas pieredze” zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) politikas zinātnē iegūšanai.

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties: ŠEIT

Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei Zoom platformā iespējama, nosūtot e-pastu uz Velta.Skolmeistere@lu.lv

Laipni aicināti visi interesenti!

 

Dalīties