Ir noslēgusies pieteikšanās konkursam uz akadēmiskajiem amatiem SZF Sociālo un politisko pētījumu institūtā, un tiem pieteikušies divi pretendenti.

  • vadošais pētnieks plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē  (1 vieta) pieteicies viens pretendents - Dr. philol. Baiba Holma;
  • zinātniskais asistents politikas zinātnē, pārvaldes un administrācijas apakšnozarē (1 vieta) pieteicies viens pretendents - Mg. Malvīne Stučka.
 

Dalīties