13. aprīlī Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas studentiem tika piedāvāta unikāla iespēja piedalīties diskusijā Latvijas vēstnieci Vācijā ar Ingu Skujiņu, Vācijas vēstnieku Latvijā Kristiānu Heltu. Diskusiju organizēja Konrāda Adenauera fonds Baltijas valstīs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļu.

Politikas zinātnes nodaļas studenti diskusijas laikā tika iepazīstināti ar vēstnieka darba specifiku, ar tā priekšrocībām un nozīmīgākajiem izaicinājumiem. Studentiem arī bija iespēja iztaujāt vēstniekus par aktuāliem ārējās un drošības politikas jautājumiem. Tiem kā nākamajiem profesionāļiem jautājumu netrūka, tāpēc pusotra stunda pagāja nemanot.

Šāda veida diskusijas ir ārkārtīgi nozīmīgs papildinājums pasniegtajiem lekciju kursiem, jo bagātina to laikā apgūtās teorētiskās zināšanas un sniedz atbalstu padziļinātas izpratnes veidošanai par politiskajiem procesiem kā nacionālā, tā arī starptautiskā līmenī. Turklāt tās sniedz iespēju studentiem izzināt izvēlētās profesijas specifiku no augstākā līmeņa  pārstāvjiem.

Šis nav pirmais pasākums Latvijas Universitātē, kas noticis ar Konrāda Adenauera fonda Baltijas valstīs. Līdz šim ir arī norisinājušās vairākas konferences, semināri un citas aktivitātes Tā aktivitātes uzskatāmas par labās prakses piemēru atbalstam politiskās izglītības jomā, īpašu uzmanību pievēršot demokrātijas stiprināšanai, Eiropas vienotības veicināšanai, transatlantisko attiecību intensifikācijai un sadarbībai attīstības politikā.

Dalīties