2021. gada 14. maijā  plkst. 15.00 LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Mārtiņš Hiršs aizstāvēs promocijas darbu “U.S. Grand Strategies Towards Russia 2001-2017” (“ASV visaptverošās stratēģijas pret Krieviju 2001.2017.”)  zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) politikas zinātnē iegūšanai.

Dalīties