14. maijā LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padome atklātā sēdē Mārtiņam Hiršam piešķīrusi zinātnisko doktora grādu (Ph.D.) politikas zinātnē par promocijas darbu “U.S. Grand Strategies Towards Russia 2001-2017” (“ASV visaptverošās stratēģijas pret Krieviju 2001. - 2017.”).

Atklātās balsošanas rezultāti: PAR  – 6, PRET – 0, ATTURAS  – 0.

 

Dalīties