SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētnieka amatā plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē ievēlēta Dr.philol. Baiba Holma.

SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā asistenta amatā politikas zinātnē nozarē, pārvaldes un administrācijas apakšnozarē  ievēlēta Mg. Malvīne Stučka.

Dalīties