Tā sagatavošanā nozīmīgu pienesumu, izstrādājot saturu un radot vairākus rakstus, sniegusi LU SZF Sociālā darba programmas docente, supervizore Ieva Ozola.

Labklājības ministrijas ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros ir sagatavota kolektīvā monogrāfija “Sociālais darbs ar gadījumu”, kas iespiesta divos sējumos “Sociālais darbs ar gadījumu: Prakse teorijā” un “Sociālais darbs ar gadījumu: Teorija praksē”.

Grāmatas autori ir 19 sociālās jomas profesionāļi, kuri ir izveidojuši sociālajā darbā biežāk lietoto teoriju un pieeju kopumu, kā arī skatījuši to izmantošanas iespējas un izaicinājumus praksē. Nepieciešamība pēc sociālā darba teorētiskās literatūras latviešu valodā ir bijusi aktuāla kopš Latvijā sāka attīstīties profesionāls sociālais darbs, un tās iztrūkumu ir jutuši gan studējošie un izglītotāji, gan praktiķi un pētnieki.

Monogrāfijas zinātniskā redaktore Vita Roga - Vailza pauž jomas profesionāļu un autoru kolektīva gandarījumu norādot: “Monogrāfija ir kā fundaments, likumsakarīgs un vēsturiski nozīmīgs atskaites punkts sociālā darba profesijas turpmākai attīstībai Latvijā”.

Grāmatas elektroniskā versija ir pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā.

Foto: Mārtiņš Zilgalvis, F64

Dalīties