Dokumentu iesniegšana norit līdz  š. g. 1. septembrim. 

Izsludināts konkurss uz šādiem akadēmiskajiem amatiem Sociālo zinātņu fakultātē: 

  • Profesors politikas zinātne nozarē, Eiropas studiju apakšnozarē, Politikas zinātnes nodaļā (1 vieta); 
  • Asociētais profesors socioloģijas un sociālā darba nozarē, lietišķās socioloģijas apakšnozarē, Socioloģijas nodaļā (1 vieta). 

Plašāka info: https://www.lu.lv/par-mums/vakances/lu-akademiskie-amati-0208-02092021/ 

Dalīties