Šī gada 1.-4. septembrī Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošie pētnieki Dr. Ieva Birka un Dr. Didzis Kļaviņš piedalījās ar priekšlasījumu starptautiskajā Baltijas studiju konferencē Upsalas universitātē, Zviedrijā (The 14th Conference on Baltic Studies in Europe (CBSE), “Rights and Recognition in the Baltic Context”).

 

SZF vadošie pētnieki uzstājās ar prezentāciju “Consular Diplomacy and the Global Pandemic: Baltic and Nordic perspective”, kurā ieskicēja galvenos pētījuma rezultātus par Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministriju (ĀM) sniegto konsulāro palīdzību tautiešiem ārvalstīs Covid-19 radīto izaicinājumu kontekstā.

Priekšlasījumā tika akcentētas arī ĀM paraugprakses, izmantotās pieejas un instrumenti, lai sniegtu efektīvāku palīdzību pilsoņiem, kuri vēlējās atgriezties savā izcelsmes valstī. Dr. Ievas Birkas un Dr. Didža Kļaviņa pētījums ir izstrādāts ar Latvijas Zinātnes padomes finansiālo atbalstu (Projekta nosaukums: Diasporas diplomātija un globālā pandēmija; projekta numurs: lzp-2020/2-0195; Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts).

Dalīties