Laikā no 31. augusta līdz 4.septembrim Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošā pētniece Dr.sc.pol. Ieva Birka piedalījās “14th Conference on Baltic Studies in Europe” konferencē, kas notika Upsalā, Zviedrijā.

 

Priekšlasījums notika konferences pirmajā dienā, un to apmeklēja ar diasporas tēmu saistīti pētnieki no vairākām pasaules valstīm. Priekšlasījuma nosaukums bija “Defining Diaspora in Law: The Case of Latvia”, un tas atspoguļoja rakstu, kas tuvākajā nākotnē iznāks “Baltic Journal of Politics and Law” ar nosaukumu “Diasporic Politics and Defining Diaspora in Law: The Case of Latvia”. Valsts juridiskais ietvars attiecību veidošanai ar diasporu ir ļoti svarīgs, lai veicinātu diasporas iesaisti Latvijas ekonomikā, tautsaimniecībā un zinātnē, kā arī, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus remigrācijai, un atbalstītu un veicinātu diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību. Latvija ir viena no retajām valstīm, kura ir ieviesusi Diasporas likumu un definējusi diasporu likumā. Klātienes konferencē bija iespēja piedalīties arī tīklošanās pasākumos un uzņemt vērtīgus kontaktus ar pārstāvjiem no “Centre for Geopolitics at Cambridge” un “Centre for Baltic and East European Studies”, kā arī iepazīties ar kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas.

Dr. I.Birkas pēc-doktorantūras pētniecības projekts “Diasporas ekonomiskā potenciāla mobilizācija” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/013), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, paredz apkopot pasaules praksi attiecībā uz diasporas iesaisti ekonomikas attīstībā, īpaši pievēršot uzmanību tam, kā tiek pielietotas modernās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, lai veidotu diasporas tīklus, veicinātu diasporas iesaisti un sekmētu ekonomisko izaugsmi.

Dalīties