No 2021. gada 20. septembra līdz 3. decembrim 96 studenti no dažādām Ukrainas augstskolām piedalās intensīvā apmācības projektā “Jauno profesionāļu apmācību programma Ukrainas studentiem Latvijas Universitātē - “Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika””. Projektu īsteno Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) Politikas zinātnes nodaļa sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju.

"Jauno profesionāļu skola" norisinās jau septīto gadu pēc kārtas, sniedzot iespēju ārvalstu studentiem saņemt starptautiski atzītu sertifikātu no Latvijas Universitātes. Tā sastāv no divām integrētām daļām: ārpolitikas (kuras ietvaros tiks apgūti tādi kursi kā "Eiropeizācija: no partnerības līdz dalībai" un "Eiropas Savienības pamatu vēsture") un iekšpolitikas ("Eiropas Savienības pārvaldība un vadība", kā arī "Politika Latvijā", "Stratēģiskā komunikācija un publiskā diplomātija"). Jauno profesionāļu skola ir paredzēta gan bakalaura un maģistra līmeņa studentiem, gan doktorantūras studentiem, kuri var izvēlēties moduļus, pamatojoties uz viņu akadēmiskajām interesēm un vajadzībām.

“Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainai tās eirointegrācijas centienos un demokratizācijas procesam, kā arī sagatavot studentus darbam Ukrainas valsts pārvaldes iestādēs. Programmas laikā studenti iegūst izglītību par publiskās pārvaldes un demokratizācijas reformu īstenošanu, eiropeizāciju, ES funkcionēšanas principiem,” norāda LU SZF profesore I. Reinholde, LU SZF Politikas zinātnes nodaļas vadītāja.

Šogad skolas lekcijas tiek īstenotas tiešsaistē, dodot iespēju pulcēt apjomīgu studējošo skaitu. Šogad saņemti vairāk nekā 90 pieteikumi no studentiem no dažādām Ukrainā prestižām augstskolām, piemēram, Jaroslava Gudrā Universitātes (Yaroslaw Mudryi National Law University, Poltava Law Institute), O. Gončara Dņipro Nacionālās Universitātes (Oles Honchar Dnipro National University), Ivana Franko Ļvivas Nacionālās Universitātes (Ivan Franko National University of Lviv), Tarasa Ševčenko Kijevas Nacionālās Universitātes Starptautisko attiecību institūta, (Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv), Kijevas Borisa Grinčenko universitāte (Borys Grinchenko Kyiv University) un citām.

21. septembrī studenti uzsāka mācības ar kopīgu ievadlekciju Zoom platformā ar profesores, Politikas zinātnes nodaļas vadītājas Ivetas Reinholdes uzrunu. Studentiem bija iespēja iepazīties ar turpmāko darba kārtību un nākotnes studiju formātu, uzdot interesējošos jautājumus, kā arī savstarpēji iepazīties.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2021. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Dalīties