Novembra beigās iznācis Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences Sociālo zinātņu fakultātes sekcijas “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” kopsavilkumu krājums prof. Vitas Zelčes redakcijā.

Kopsavilkumu krājums “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” pieejams Latvijas Universitātes repozitorijā latviešu un angļu valodā. Krājumu publicēšanai sagatavojis LU Akadēmiskais apgāds.

Krājumā apkopotie kopsavilkumi:

 • "Dezinformācijas un sazvērestību pētījumu teorētiskās pieejas", Vita Zelče
 • "Informācija un dezinformācija deportāciju laikā. 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemērs", Lelde Neimane
 • "Informācija un dezinformācija deportāciju laikā. 1949. gada 25. marta deportācijas piemērs", Evita Feldentāle
 • "Padomju un nacistu represijās izdzīvojušo ģimenes atmiņa: refleksijas par "kara dzemdināto bērnu" mutvārdu vēstures liecībām", Oskars Gruziņš
 • "Preses izdevumi kā dezinformācijas instruments Latvijā un trimdā (20. gadsimta 50.-60. gadi), Viesturs Zanders
 • "Melu daudzveidība un ētika", Skaidrīte Lasmane
 • "Demokrātijas krīzes un Latvijas relatīvās atpalicības rāmējumi akadēmiskajās un mediju publikācijās: sistēmtransformācijas, sabiedrības mediatizācijas un publiskā viedokļa aspekti (2018-2021)", Ojārs Skudra
 • "Suņu barības ražotāja publiskā retorika ar barību saistītajā megaesophagus uzliesmojumā suņiem: Latvijas gadījums (2015-2016)", Ilze Matīsa-VanHoutana, Lilija Geine-Romanova
 • "Suņu barības ražotāja publiskā retorika ar barību saistītajā megaesophagus uzliesmojumā suņiem: Austrālijas gadījums (2017-2018)", Ilze Matīsa-VanHoutana, Lilija Geine-Romanova
 • "Sazvērastības teoriju lokalizācijas piemēri sociālās tīklošanās vietnē Facebook", Mārtiņš Pričins
 •  "Dzimumu līdztiesība 2020. gadā Covid-19 pandēmijas ietekmē", Marita Zitmane

Sekcijā izskanējušajos ziņojumos atspoguļoti Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo projektu programmas projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” (lzp-2019/1-0278) rezultāti. Krājums izdots ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu.

Dalīties