Novembra beigās iznācis Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes doktorantu sekcijas kopsavilkumu krājums prof. Vitas Zelčes redakcijā.

Kopsavilkumu krājums “Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas zinātnes doktorantu sekcija” pieejams Latvijas Universitātes repozitorijā latviešu un angļu valodā. Krājumu publicēšanai sagatavojis LU Akadēmiskais apgāds.

Krājumā apkopotie kopsavilkumi:

  • "21. gadsimta mātišķības izaicinājumi: aktuālie pētījumi par pieredzes komunikāciju sociālajos tīklos", Elza Lāma
  • "Konotācijas un denotācijas Latvijas un pasaules 20. gadsimta kino semiotikā. Teorētiskais pamatojums", Daira Āboliņa-Ilješāne
  • "Mediju kritika Eiropā - galvenās teorētiskās tradīcijas", Sarmīte Kolāte
  • "Bibliotēku izaicinājumi Covid-19 laikā: lietotāju informācijpratības veicināšana", Santa Draģe
  • "Izmaiņas kultūras žurnālistikas formās mediju transformācijas ietekmē. Teorētiskais pamatojums", Juta Žvira-Kundrāta
  • "Digitālais arhīvs un mākslīgais intelekts: runas atpazīšana audiovizuālos dokumentos kā efektīvs satura meklēšanas rīks", Roberts Vīksne
  • "Rīcībpētījums kā metode bibliotēku pētījumos: iespējas un riski", Baiba Īvāne

Krājuma izdošanu atbalsta LU Zinātnes departaments

Dalīties