Konkursā uz:  

  • Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja amatu ir pieteikusies viena pretendente - Dr.philol., doc. Daina Pakalna;  
  • Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja amatu ir pieteikusies viena pretendente - Dr.comm., asoc. prof. Marita Zitmane;  
  • Socioloģijas nodaļas vadītāja amatu ir pieteicies viens pretendents - Dr.sc.soc. , doc. Renārs Felcis;  
  • Politikas zinātnes nodaļas vadītāja amatu pretendenti nav pieteikušies.

Dalīties