Š. g. 8. februārī plkst. 10.30 “MS Teams” platformā notiks lekt. Lolitas Stašānes atklātā lekcija “Radošums komunikācijā”  ievēlēšanai  lektora amatā plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē, SZF Komunikācijas studiju nodaļā. 

Aicinām piedalīties visus interesentus!

Pieteikšanās  līdz 7. februārim plkst. 18.00, rakstot uz e-pastu: Anete.Zasa@lu.lv

 

Dalīties