Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Piektdien, 18. martā plkst. 16.00 tiešsaistē sāksies Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (LZP FLPP) projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija.

Sekcijā izskanēs 12 ziņojumi par aktuālām dezinformācijas un sazvērestības radīto risku demokrātijai tēmām, kuru pamatā ir LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” pētnieku pēdējā gada darba rezultāti.

Ar sekcijas programmu ir iespējams iepazīties šeit: conferences.lu.lv/event/174/

Zoom: https://lu-lv.zoom.us/j/98812240936

Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” (lzp-2019/1-0278) mērķis ir starpdisciplinārā griezumā izpētīt dezinformācijas un sazvērestību vēstījumu vietu Latvijas informācijas telpā, kā arī tās ietekmi uz cilvēku dzīvi, veselību, drošību un labklājību, iztirzājot Latvijas sabiedrības pieredzi 20. gadsimta totalitārisma laikmetā un periodā pēc neatkarības atgūšanas, un izvērtēt dezinformācijas un sazvērestību radītos riskus mūsdienu demokrātijai un tās vērtībām.

Jaunradīto zināšanu uzdevums ir veidot sapratni par dezinformāciju un aizraušanos ar sazvērestībām un sekmēt faktu pārbaudi un kritiskās domāšanas kultūras attīstību Latvijā. Pētījums norit divos galvenajos virzienos: 1) vēstures pētījumā tiek analizētas dezinformācijas plūsmu un ticības sazvērestībai dinamika kopš 20. gs. 30. gadu vidus, kad Latvija pārstāja būt demokrātiska valsts un piedzīvoja divas totalitāru valstu okupācijas; 2) dezinformācijas un sazvērestību esamība mūsdienu Latvijas informatīvajā telpā, it īpaši digitālajos medijos.

Laipni lūgti!

Dalīties