2022. gada 1. aprīlī plkst. 15.00 LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē KRISTĪNE ZAIDI aizstāvēs promocijas darbu “Lēmumu pieņemšana Krievijas ārpolitikā - Ukrainas un Moldovas gadījumu analīze (2004-2018)” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) politikas zinātnē iegūšanai.

Recenzenti:

  • Juris Pupčenoks (Ph.D.), asociētais profesors, Marista Koledža (Ņujorkas štats,
  • ASV), (Marist College, New York)
  • Sandis Šrāders (PhD), pētnieks, Baltijas aizsardzības koledža (Igaunija)
  • Chris Bellamy (PhD), profesors, Grīnvičas Universitāte (University of Greenwich, UK)

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā: https://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/

Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "Zoom" platformā iespējama, nosūtot e-pastu uz Velta.Skolmeistere@lu.lv

Dalīties