Saskaņā ar MK 28.09.2021. noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un LU rīkojumu “Latvijas Universitātes epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumi Covid-19 radītā riska mazināšanai” LU Sociālo zinātņu fakultātē visas nodarbības no 04.04. atsāksies klātienē (tajā skaitā arī lielajās grupās,  nepilna laika neklātienē, LU filiālēs un doktora studiju programmās). 

Galvenās izmaiņas no 04.04.:            

 • Studējošajiem nav nepieciešams vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts. 
 • Docētājiem ir nepieciešams vakcinēšanās sertifikāts (t.i. – ir pabeigta pirmreizējā vakcinācija, balstvakcinācija var nebūt, vakcinēšanās sertifikāta termiņš netiek ņemts vērā) vai  31.03.2022. spēkā esošs pārslimošanas sertifikāts. 
 • Sertifikāti pie ieejas SZF nevienam  netiks pārbaudīti.   
 • Aicinām studējošos un docētājus  lietot sejas maskas vai FFP2 tipa respiratorus nodarbībās, darba kabinetos un koplietošanas telpās, kā arī obligāti ievērot roku higiēnu.
 • Aicinām studējošos un docētājus kopīgi nodrošināt, lai pirms katras nodarbības obligāti tiktu izvēdināta  auditorija ne mazāk kā 15 min (šajā laikā auditorijā nedrīkst atrasties studējošie un docētāji, starpbrīži  maksimāli būtu jāizmanto auditoriju vēdināšanai). 
 • Docētāji, vadot nodarbības, sejas maskas vai FFP2 tipa respiratorus drīkst nelietot. 
 • SZF nedrīkstēs atrasties personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, izolācijas vai pašizolācijas gadījumā. Šajos gadījumos nodarbības attālināti "MS Teams" netiks nodrošinātas. 
 • Studējošajiem, kuri nevarēs piedalīties klātienes studiju procesā, būs jāinformē studiju programmas direktors un metodiķe, nosūtot darba nespējas lapu kā kavējuma attaisnojumu. Šajos gadījumos studējošajiem nodarbības hibrīdrežīmā (klātiene+attālināti "MS Teams") netiks nodrošinātas. 
 • Ja pasliktināsies epidemioloģiskā situācija kādā kursā (studējošo grupā), ar SZF dekāna norādījumu būs iespējas noteikt attiecīgajam  kursam (studējošo grupai) studiju procesu attālināti (līdz 10 kalendārajām dienām). 
 • Ja kāds studējošais būs saslimis ar Covid, viņam par šo būs jāinformē, rakstot  uz e-pastu: szf@lu.lv , jo attiecīgajai studējošo grupai un docētājiem 7 kalendārās dienas pēc kontaktēšanās dienas ar saslimušo tiks izdalīti paštesti. Paštestus varēs saņemt pie sekretāres Anetes Zasas (202. telpā), tie būs jāveic katru dienu pirms pirmās nodarbības vai arī pirms tam paštests jāveic mājās un jānofotografē (lai varētu uzrādīt pēc SZF pieprasījuma).  
 • Ja darbiniekam  ģimenē būs ar Covid saslimušais,  tad darbinieks varēs turpināt nākt uz fakultāti un 7 kalendārās dienas pēc kontaktēšanās ar saslimušo pie sekretāres Anetes Zasas (202. telpā)  saņemt paštestus. Paštesti darbiniekam būs jāveic katru dienu, ierodoties SZF pirms darba uzsākšanas, vai arī pirms tam paštests jāveic mājās un jānofotografē (lai varētu uzrādīt pēc SZF pieprasījuma).  
 • Pagaidām nav precīzas informācijas, no kura datuma darbu atsāks SZF ēdnīca, tāpēc pagaidām aicinām apmeklēt blakus ēkā Transporta un sakaru institūta ēdnīcu  “Baltais burkāns” (2. stāvā darba dienās no plkst. 8.30-17.00, sestdienās no plkst. 10.00-15.00). 

Dalīties