2022.gada 20.maijā pl.10:00 tiešsaistē Zoom platformā Latvijas Universitātes 80. Starptautiskās zinātniskās konferences sesijā „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo resursu ilgtspējīga pārvaldība” LU SZF SPPI pētnieku komanda iepazīstinās ar aktuālajiem pētījumiem LZP finansētajā projektā „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība”.

Konferences sesijā „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo resursu ilgtspējīga pārvaldība” LU SZF SPPI pētnieku komanda stāstīs un diskutēs par kopīgo resursu ilgtspējīgas pārvaldības konceptuālajiem un metodoloģiskajiem jautājumiem, kā arī izvērsti iepazīstinās ar veiktajām empīriskajām iestrādēm kopīgo resursu ilgtspējīgas pārvaldības jautājumos Latvijas reģionos.

Īsi par projektu „Gatavi pārmaiņām? Kopīgo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība”. Projekta galvenais mērķis ir izzināt pastāvošās kopīgo dabas resursu pārvaldības prakses un līdzveidot izpratni un atbildi turpinošam vides sabrukumam, kas rada pieaugošu ietekmi uz sociālo un ekonomisko realitāti Latvijas reģionos.

Sesiju vadīs LU SZF SPPI pētnieki Renārs Felcis un Elgars Felcis. Klausītāji aicināti pievienoties konferences sesijai Zoom platformā:

 https://lu-lv.zoom.us/j/99728604375 Meeting ID: 997 2860 4375

vai Facebook tiešsaistē LU SZF profilā: https://www.facebook.com/LUSZF 

Programma pieejama ŠEIT vai tiešsaistē: https://conferences.lu.lv/event/178/ 

Pētījumu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekts "Gatavi pārmaiņām? Kopīgu dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana", projekta Nr. LZP-2019 / 1-0319.

Dalīties