Noslēgusies pieteikšanās konkursam uz Sociālo zinātņu fakultātes akadēmiskajiem amatiem:

  • Uz docenta amata vietu plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, komunikācijas teorijas apakšnozarē, Komunikācijas studiju nodaļā (1 vieta)  pieteikusies  viena pretendente - Dr.sc.comm. Klinta Ločmele;
  • uz docenta amata vietu plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē, Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā (2 vietas) pieteikušās  divas pretendentes - Dr.philol. Sandra Cīrule un Dr.sc.comm. Liene Viļuma;
  • uz vadošā pētnieka amata vietu politikas zinātnē, salīdzinošās politikas apakšnozarē, Sociālo un politisko pētījumu institūtā (1 vieta) pieteicies viens pretendents - Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs.
 

Dalīties