Trešdien, 25. maijā, plkst. 14.30 SZF 106. auditorijā notiks Ph.D. Lienes Viļumas atklātā lekcija “Galvenie uztveres principi lietotāja saskarnēs” ievēlēšanai docenta amatā plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē, SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā.

Dalīties