VPP projekta "Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem" noslēguma konference norisināsies ceturtdien 16.jūnijā plkst. 15:00 LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 702.telpā (7.stāvs).

Pasākumam iespējams pieslēgties arī attālināti ZOOM platformā:
https://lu-lv.zoom.us/j/9414952429?pwd=WlhoVkNJNEJyRURsOUhYc1NQOEtKUT09
Meeting ID: 941 495 2429
Passcode: Demomig

LU SZF pētnieku grupa VPP projektā pievērsās talantu migrācijas izpētei. Valstu un ekonomiku attīstības procesos augsti kvalificēti speciālisti tiek uzlūkoti kā viens no izaugsmes un inovāciju atslēgas elementiem un vērojama globāla sacensība par augsti kvalificētu speciālistu piesaisti, ņemot vērā viņu lomu ekonomikas izaugsmē. Par emigrāciju līdz šim Latvijā ierasts runāt kā par ievērojamu zaudējumu Latvijas valstij, jo visvairāk emigrē jauni cilvēki un cilvēki darbaspējas vecumā, tā sekmējot sabiedrības novecošanu, demogrāfiskās slodzes pieaugumu, darbaspēka trūkumu. Tomēr emigrācija pati par sevi nav jāuzlūko negatīvi. Svarīgi, lai ārvalstīs iegūtās zināšanas, prasmes, attieksmes un vērtības pēc atgriešanās tiktu pieņemtas un novērtētās Latvijā – pēc atgriešanās vai attīstot pārrobežu sadarbību. Tādēļ talantu migrāciju un kvalificētu speciālistu migrāciju SZF pētnieki aplūkoja saistībā ar:

  1.  «atgriešanās scenāriju» - analizējot remigrāciju reģionālā griezumā un tās potenciālu atjaunot un stiprināt Latvijas reģionu ekonomisko attīstību un konkurētspēju,
  2. «sadarbības scenāriju» – analizējot sadarbību ar zinātnieku diasporu un tās potenciālu, stiprinot inovāciju kapacitāti, zinātni un augstāko izglītību Latvijā.
 

Dalīties