Akadēmiskajos amatos Sociālo zinātņu fakultātē ievēlēti:

  • Docenta amatā plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē, Informācijas un  bibliotēku studiju nodaļā ievēlēta Dr. philol. Sandra Cīrule 
  • Docenta amatā plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē, Informācijas un  bibliotēku studiju nodaļā ievēlēta PhD. Liene Viļuma  
  • Docenta amatā plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē, komunikācijas teorijas  apakšnozarē, Komunikācijas studiju nodaļā ievēlēta Dr. sc. comm. Klinta Ločmele 
  • Vadošā pētnieka  amatā politikas zinātnes nozarē, salīdzinošās politikas apakšnozarē, Sociālo un politisko pētījumu institūtā  ievēlēts Dr. sc. pol. Visvaldis Valtenbergs

Dalīties