Lai varētu salīdzināt pieaugušo komeptences starp pasaules valstīm, top jauns pētījums "Pieaugušo kompetenču pētījums", kas aptvers ļoti plašu iedzīvotāju loku – vecumā no 16 līdz 65 gadiem – un pārbaudīs dažādas kompetences: spēju uztvert tekstu un analizēt informāciju, rēķināšanu, spēju risināt problēmas tehnoloģiski piesātinātā vidē.

Par topošo pētījumu, kurā piedalās Latvijas Universitātes pētnieki, un par mācīšanos visa mūža garumā septītajā "Zinātjaudas" raidījumā sarunas vadītājs Artis Ozoliņš aprunājas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesori un Sociālo un politisko pētījumu institūta direktori Aiju Zobenu.

Sarunu Spotify vietnē iespējams noklausīties ŠEIT.

Starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programma (PIAAC) ir starptautiska pieaugušo lasītprasmes, rēķināšanas un problēmu risināšanas prasmju novērtēšanas programma. Tā tiek īstenota kā aptauju, kas laika gaitā tiks atkārtota, lai politikas veidotāji varētu sekot cilvēkkapitāla galveno aspektu attīstībai savās valstīs. Projektu vada PIAAC Iesaistīto valstu padome.

Aptauja notiek ik pēc 10 gadiem, un līdz šim ir bijuši divi programmas cikli. Pirmais pētījuma cikls ietvēra trīs datu vākšanas kārtas, kopumā iesaistot 39 valstis un reģionus. Sagatavošanās PIAAC 2. ciklam sākās 2018. gadā, tā rezultāti tiks publicēti 2024. gadā. Šajā ciklā dati tiks iegūti Austrālijā, Austrijā, Beļģijā (Flandrijā), Kanādā, Čīlē, Horvātijā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Izraēlā, Itālijā, Japānā, Korejā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Jaunzēlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Singapūrā, Slovākijas Republikā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Apvienotajā Karalistē (Anglijā), Amerikas Savienotajās Valstīs. PIAAC īstenošanā sadarbojas valstis, kuras piedalās pētījumā, starptautisks konsorcijs, kas atbild par pētījuma instrumentu un apsekošanas procedūras izstrādi, kvalitātes kontroli un datu sagatavošana un Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācija (EASO), kas atbild par projekta vadību.

Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (PIAAC) 2.cikla ietvaros aptauja tiek veikta vairāk nekā 40 valstīs. Tās mērķis ir izmērīt svarīgākās kognitīvās un darba prasmes, kas mūsdienās nepieciešamas, lai cilvēks varētu piedalīties sabiedrības dzīvē un attīstītos valsts ekonomika. Aptaujas dati palīdzēs valstīm labāk izprast to, kā izglītības un apmācības sistēmas var attīstīt šīs mūsdienās tik svarīgās prasmes.

Pētījuma ietvaros tiek vērtēta rakstpratība, rēķināšanas un problēmu risināšanas prasmes. Tajā izmantotās testēšanas tehnoloģijas atspoguļo mūsdienu izpratni par šīm prasmēm un iespējām tās izmantot.

Aptauja tiks īstenota, intervējot pieaugušos vecumā no 16 līdz 65 gadiem viņu mājās – 5000 cilvēku katrā programmā iesaistītajā valstī. Intervētajiem būs jāatbild uz jautājumiem, izmantojot datoru (lai gan aptauju var īstenot arī ar zīmuli un papīru), lai novērtētu viņu lasītprasmes un rēķināšanas prasmes, spēju risināt problēmas tehnoloģijām bagātā vidē. Pētījuma gaitā tiks ievākta plaša informācija par to, kā šīs prasmes tiek izmantotas darbā un citās situācijās, piemēram, mājās un sabiedrībā.

Aptauja ir izstrādāta tā, lai tā būtu derīga starpkultūru un starptautiskā mērogā, lai valstis varētu veikt aptauju savās valstīs lietotajās valodās, tomēr iegūt salīdzināmus rezultātus, lai veiktu svarīgāko prasmju veidošanas sistēmu un to rezultātu (pieaugušo prasmju) salīdzinošu analīzi un starptautisku salīdzinošo novērtēšanu.

Datu vākšana sākotnēji bija plānota 2021.–2022. gadā, desmit gadus pēc datu vākšanas 1. cikla pirmajā kārta, bet 2020. gada Covid-19 krīzes dēļ, kas aizkavēja lauka izmēģinājumu, pārcelts uz 2022.-23.

PIAAC dati tiek vākti, izmantojot personu intervijas un pašizpildītu novērtējumu kombināciju. Datu vākšana notiek paša respondenta mājās īpaši apmācītu intervētāju uzraudzībā. Fona anketu datorizētās personiskās intervijas (CAPI – computer assisted personal interview) režīmā veiks intervētājs. Pēc fona anketas aizpildīšanas respondents pats planšetdatorā aizpildīs prasmju novērtējuma testu intervētāja uzraudzībā.

Latvijā PIAAC 2.cikla datu vākšana plānota 2022. augustā - 2023. martā.

Dalīties