Piektdien, 25.11., plkst.16.30 “MS Teams” platformā notiks Dr.sc.soc. Valta Kalniņa atklātā lekcija “Lobēšanas regulējuma attīstības aktuālās tendences un izaicinājumi”  ievēlēšanai docenta amatā politikas zinātnes nozarē, politikas teorijas apakšnozarē, Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļā. 

Laipni aicināti visi interesenti! Pieteikšanās atklātajai lekcijai, rakstot uz e-pastu: Anete.Zasa@lu.lv   

Dalīties