23. janvārī, plkst. 18.00–20.30 LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros attālinātā formātā notiks Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietiško pētījumu programmas (FLPP) projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija.

Tajā izskanēs projekta īstenošanā iesaistīto zinātnieku – profesores Vitas Zelčes, profesores Ilzes Matīses-Van Houtanas, emeritētās profesores Skaidrītes Lasmanes, asociētās profesores Maritas Zitmanes, asociētā profesora Ojāra Skudras, docentes Zanes Radzobes, doktora zinātniskā grāda pretendenta Oskara Gruziņa, doktora zinātniskā grāda pretendenta Mārtiņa Pričina, doktorantes Elzas Lāmas, doktorantes Lilija Geines-Romanovas, kā arī Latvijas Okupācijas muzeja pētnieču Leldes Neimanes un Evitas Feldentāles – ziņojumi, kas atspoguļos viņu veikto pētījumu jaunākās atziņas. Sekcijā tiks aprobēti topošajā kolektīvajā monogrāfijā, kas veltīta informācijas un dezinformācijas tematikai, iekļauto pētījumu rezultāti.

Tuvāk ar sekcijas programmu var iepazīties šeit.

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/89545776691?pwd=ZjJ6U0N3SHhNVnE4MWZNTnRlWHMxQT09 
Meeting ID: 895 4577 6691 Passcode: 870698

Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” (lzp-2019/1-0278) mērķis ir starpdisciplinārā griezumā izpētīt dezinformācijas un sazvērestību vēstījumu vietu Latvijas informācijas telpā, kā arī tās ietekmi uz cilvēku dzīvi, veselību, drošību un labklājību, iztirzājot Latvijas sabiedrības pieredzi 20. gadsimta totalitārisma laikmetā un periodā pēc neatkarības atgūšanas, un izvērtēt dezinformācijas un sazvērestību radītos riskus mūsdienu demokrātijai un tās vērtībām. Jaunradīto zināšanu uzdevums ir veidot sapratni par dezinformāciju un aizraušanos ar sazvērestībām un sekmēt faktu pārbaudi un kritiskās domāšanas kultūras attīstību Latvijā. Pētījums norit divos galvenajos virzienos: 1) vēstures pētījumā tiek analizētas dezinformācijas plūsmu un ticības sazvērestībai dinamika kopš 20. gs. 30. gadu vidus, kad Latvija pārstāja būt demokrātiska valsts un piedzīvoja divas totalitāru valstu okupācijas; 2) dezinformācijas un sazvērestību esamība mūsdienu Latvijas informatīvajā telpā, it īpaši digitālajos medijos.

Laipni lūgti!

Dalīties