Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) vadošie pētnieki Dr. Ieva Birka un Dr. Didzis Kļaviņš ir saņēmuši finansējumu Baltijas jūras valstu padomes (Council of the Baltic Sea States - CBSS) 2023. gada projektu konkursā "Projekta atbalsta fonda (Project Support Facility - PSF).

Projekts tiks īstenots LU SZF pētnieces Ievas Birkas vadībā, un tajā piedalīsies Didzis Kļaviņš (LU SZF), kā arī divi ārvalstu pētnieki - Dr. Mikael Wigell no Somijas Ārpolitikas institūta un Alexandra M. Friede no Helmuta Šmita universitātes Vācijā. Šogad projektu konkursā tika pievērsta uzmanība prioritātei "Drošība un Aizsargātība", konkrētāk, risinot augošos riskus Baltijas jūras valstīm un sabiedrībām, tostarp riskus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, un stiprinot noturīgākas kopienas. Kopumā CBSS projektu konkursā tika iesniegti 20 projektu pieteikumi, un 6 no tiem saņēma finansējumu. Projekts "Prepared Together: Stronger Together" tiks uzsākts 2023. gada 1. oktobrī un ilgs līdz 2025. gada 30. septembrim.

Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt labāku sagatavotību mainīgākai drošības vides situācijai, nodrošinot starpreģionālu sadarbību ziemeļu Baltijas, centrālās Baltijas un dienvidu Baltijas katastrofu sagatavotības ekspertu starpā. Projekts veicinās ekspertu sadarbību reģionā un izveidos reģionālu platformu, kurā tiks apmainītas inovatīvas pieejas un labākās prakses sagatavotības palielināšanai iedzīvotāju vidū. Tiks noskaidroti somu, latviešu un vācu iedzīvotāju bažas un esošā sagatavotības līmenis. Rezultāti un labākās prakses pieejas tiks kopīgotas ar valsts pārvaldes struktūrām, kas ir atbildīgas par katastrofu sagatavotību, kā arī iedzīvotājiem un katastrofu sagatavotības ekspertiem citās Baltijas jūras valstīs, lai veicinātu koordinētu reģionālu pieeju. Konsultācijas sniegs ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm attiecībā uz jauniem riskiem un praktiskiem risinājumiem.

Projekta "Prepared Together: Stronger Together" atsauce:

"Šī publikācija ir finansēta ar Baltijas jūras valstu padomes (CBSS) Projekta atbalsta fonda (PSF) līdzekļiem.

CBSS nenodrošina nekādas garantijas attiecībā uz informācijas precizitāti vai pilnīgumu šajā publikācijā. Publikācijā paustie viedokļi, atziņas, interpretācijas un secinājumi ir tikai autoru pašu viedokļi un nepārstāv CBSS oficiālo nostāju."

“This publication has been funded by the Council of the Baltic Sea States (CBSS) Project Support Facility (PSF).

The CBSS does not make any warranties with respect to the accuracy or completeness of the information in this publication. The views, findings, interpretations and conclusions expressed in the publication are those of the author(s) and do not necessarily represent the official position of the CBSS.”

 

Dalīties